SOCIAL MEDIA

BUSINESS NETWORK

Food Valley (AgroFood)

Foodvalley is het primaire kennisintensieve agrofood-ecosysteem in Nederland. Dit ecosysteem wordt gekenmerkt door veel innovatieve agrofood- en voedsel-gerelateerde oplossingen en door de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden. Het biedt een platform van middelen en kansen voor een (inter)nationaal bedrijfsnetwerk om innovatie en marktintroductie te versnellen. Vanuit de thuisbasis in Wageningen werkt Foodvalley NL dagelijks aan het versnellen van de innovatieprestaties van bedrijven uit binnen- en buitenland.