BUSINESS NETWORK

Gelderland Valoriseert (Engergy)

Gelderland valoriseert heeft als doel om het innovatieve vermogen van de regio te versterken. Dat doen wij door vanuit vier kennisinstellingen diverse faciliteiten te bieden aan ondernemers, studenten, onderzoekers en anderen met een innovatief idee. Het proces van idee naar BV versnellen, met succesvolle innovaties als resultaat, dat is waar het om draait bij Gelderland valoriseert.