SOCIAL MEDIA

BUSINESS NETWORK

NOVEL-T (HIGH-TECH)

Novel-T bouwt aan een omgeving waar ondernemers, onderzoekers en studenten vinden wat zij nodig hebben om tot baanbrekende resultaten te komen. Door het verbinden en activeren van talent, kennis, kapitaal, netwerk en infrastructuur worden nieuwe kansen gecreëerd. De founders van Novel-T bundelen hun krachten voor een ecosysteem dat de mogelijkheden voor duurzame, innovatieve industrie wil realiseren. De nieuwe kennis die wordt ontwikkeld door de Universiteit Twente en Saxion leidt tot nieuwe spin-off bedrijven, die de werkgevers van de toekomst zijn. Op hun beurt produceren bedrijven uitdagingen die onderzoekers en studenten bezig houden. Studenten zetten hun ideeën om in nieuwe startups die de wereld kunnen veroveren.